In Nederland zijn er een aantal vervoersregelingen voor mensen met een stichting special heroesbeperking (zie de factsheet Sportvervoer voor mensen met een beperking). Alle regelingen hebben als uitgangspunt dat zij een oplossing bieden voor mensen met een beperking die niet met het reguliere openbaar vervoer kunnen reizen. Special Heroes Nederland regelt, met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het sportvervoer voor teamsporters met een ernstige (lichamelijke) beperking.

Wat houdt de voorziening in?
Mede door de sportvervoersvoorziening kunnen teamsporters met een ernstige (lichamelijke) beperking gezamenlijk trainen en aan wedstrijden dan wel aan competities deelnemen door het hele land. De sportvervoersvoorziening is een tegemoetkoming in de kilometers voor het sportvervoer van mensen met een beperking. Het ministerie van VWS financiert de sportvervoersvoorziening. Special Heroes Nederland kent kilometerbudgetten per kalenderjaar toe aan deelnemers op basis van vastgestelde criteria. Qarin is het vervoersbedrijf dat het sportvervoer uitvoert.

Criteria
Wanneer je van de sportvervoersvoorziening gebruik wilt maken, dan dien je aan alle onderstaande criteria te voldoen:

 • Je bent een sporter (geen begeleider, coach, scheidsrechter of anderszins);
 • Je hebt een ernstige (lichamelijke) beperking;
 • Je bent een teamsporter en vormt met minimaal 1 andere persoon met een ernstige beperking een sportteam;
 • Je beoefent een sport bij een vereniging die aangesloten bij een sportbond welke lid is van NOC*NSF die tevens aan wedstrijdsport doet;
 • Je beoefent deze sport met als doel om middels (team)trainingen deel te kunnen nemen aan wedstrijden en/of competitie;
 • Je hebt geen eigen vervoer;
 • Je bent niet in staat om voor het beoefenen van deze sport (of heel moeilijk) gebruik te maken van andere vervoersvoorzieningen;
 • Je bent niet in staat om ‘even’ over te stappen of je reist met een extra (sport)rolstoel en/of sportmateriaal;
 • Je hebt geen bezwaar om met meerdere deelnemers gezamenlijk te reizen naar trainingen en wedstrijden.

Voorwaarden
Indien je gebruik wilt maken van de vervoersvoorziening, dan gelden verder de volgende voorwaarden:

 • Het sportvervoer geldt voor vervoer van en naar trainingen, wedstrijden/competitiedagen;
 • Het sportvervoer geldt eveneens voor centrale trainingen en wedstrijden van nationale selecties in Nederland;
 • Het vervoer wordt door Qarin verzorgd;
 • Er geldt vooralsnog jaarlijks een maximale toekenning van 4.000 kilometers;
 • Er geldt een eigen bijdrage van € 0,23 per kilometer;
 • Je dient Qarin te machtigen voor een automatische incasso van de eigen bijdrage;
 • De afrekening van de eigen bijdrage vindt plaats na afloop van de maand waarin gereisd is;
 • De afrekening is gebaseerd op de daadwerkelijke omvang van kilometers door de vervoerder gemaakt voor jouw vervoersrit;
 • Toewijzing van een persoonlijk kilometerbudget geschiedt op basis van het beschikbare budget en beoordeling criteria;
 • Periodiek zal controle plaatsvinden. Je bent verplicht bij controle toelichting te geven indien hiernaar gevraagd wordt;
 • Je kunt met de voorziening een medesporter en/of begeleider mee laten reizen;
 • Aantal meereizende is gelimiteerd aan het aantal zitplaatsen van het door de vervoerder gekozen vervoermiddel;
 • Voor meereizende wordt geen eigen bijdrage per kilometer berekend;
 • Voor mee reizende wordt wel voor iedere stop een eigen bijdrage berekend van € 5,30;
 • De voorziening, dan wel Qarin, kunnen je verplichten om het vervoer te combineren;
 • Het aantal toegewezen kilometers per jaar vervalt op 31 december van dat jaar;
 • Op de uitvoering van het sportvervoer zijn de voorwaarden van Qarin van toepassing, deze ontvangt u per email van Qarin.

Inschrijven
Klik hier om je aan te melden voor sportvervoer 2020.

Na ontvangst en beoordeling van je aanvraag door Special Herodes Nederland wordt een voorlopige toewijzing van het aantal kilometers gedaan. Toewijzing geschiedt op basis van beschikbaar budget en van de beoordeling of je voldoet aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor dit sportvervoer.

Special Heroes Nederland voorziet Qarin van alle benodigde (persoons)gegevens om voor jou het vervoer in te richten.

Het toegewezen kilometerbudget voor 2020 kan in de loop van het jaar (negatief) worden bijgesteld, afhankelijk van het aantal aanmeldingen en het beschikbare budget.

Informatie
Voor alle vragen omtrent deze voorziening kunt u terecht bij Vanessa Habets van Special Heroes Nederland.
Telefoon: 06 45 77 63 78 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.