Haal je nijntje Beweegdiploma in Houten
Nijntje en de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie hebben samen een leuk beweegprogramma voor kinderen tussen de 2 en 6 jaar ontwikkeld.
Kinderen leren spelenderwijs in ongeveer 20 goed onderbouwde lessen de basisvormen van bewegen. Als beloning krijgen ze het nijntje Beweegdiploma waarop staat wat ze geleerd hebben. 

Waarom bewegen?
De grootste motorische ontwikkeling vindt in de eerste levensjaren plaats. Als je vanaf jongs af aan veel en gevarieerd beweegt, leer je hoe je je lichaam moet gebruiken en ontwikkel je de belangrijkste spiergroepen. Die spieren komen op latere leeftijd heel goed van pas. Zo is het in de toekomst makkelijker om bewegingen sneller en gecontroleerder uit te voeren. Vroegtijdig goed leren bewegen heeft ook invloed op het opnemen, het begrijpen en het verwerken van kennis. Kinderen die op jonge leeftijd op een leuke manier voldoende beweging krijgen, hebben meer kans om gezond en evenwichtig op te groeien.

Diplomas in kader tbv websiteNijntje Beweegdiploma 1 en 2
Kinderen starten in principe met nijntje Beweegdiploma 1 en kunnen daarna doorstromen naar nijntje Beweegdiploma 2. De beweeglessen worden uitsluitend gegeven door KNGU gediplomeerde gymjuffen en meesters.

In Houten kan er na de zomervakantie 2020 gestart worden met het Nijntje Beweegdiploma. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Lisa van Arkel

Banner Zoeken website 2