houtenGeachte geïnteresseerde in de geplande sportconferentie van 9 februari 2011,
 
Hierbij laten wij u weten dat wij hebben besloten de geplande sportconferentie op 9 februari 2011 uit te stellen. Op de conferentie zou u als deelnemer van het sportveld uitgenodigd worden mee te denken over mogelijke bezuinigingsmogelijkheden in de sport, de maatschappelijke consequenties daarvan en het gewenste sportprofiel van Houten waarmee we - ondanks de bezuinigingen - een kwalitatief hoogwaardig basisaanbod aan sport in stand willen houden.
 
Wij hebben besloten tot het uitstellen van de sportconferentie omdat wij - na contact met de vertegenwoordigers van het sportplatform - meer voorbereidingstijd nodig hebben om de sportconferentie een goede invulling te geven. Deze tijd hebben wij nodig om aan het verzoek van het sportplatform om hen van meer informatie vooraf te voorzien te kunnen voldoen.
We zullen u zo spoedig mogelijk informeren over de nieuwe datum.
 
Mocht u zich al aangemeld hebben voor de conferentie dan danken wij u alvast voor uw interesse en hopen wij op uw deelname bij het vervolg.
 
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met mevrouw C.B. Laurant via mail of telefoonnummer (030) - 63 92 611.
 
 
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders
de secretaris
 
 de burgemeester

Banner Zoeken website 2