Tijdens de 29e bijeenkomst van Platform Sport Houten op 14 maart 2013 hebben gemeente Houten en Platform Sport Houten samen een handtekening gezet onder een convenant dat

 

 

het belang van goede samenwerking tussen gemeente en sportverenigingen onderstreept. In het Convenant Informatievoorziening Sport legt gemeente Houten vast om Platform Sport Houten in een vroeg stadium van ontwikkeling te informeren over voorgenomen sportbeleid of beleid waaraan voor sport en recreatie belangrijke kanten zitten. Platform Sport Houten verbindt zich om gemeente Houten vervolgens snel daarna te laten weten hoe hierop gereageerd gaat worden.

Sinds haar ontstaan in 2005 is Platform Sport Houten voor gemeente Houten uitgegroeid tot een betrouwbare gesprekspartner. Gemeente Houten weet het platform steeds meer te vinden om gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen of om beleidsvoorstellen op sportrelevante aspecten te toetsen. Platform Sport Houten wordt onder mee betrokken bij het opstellen en implementeren van gemeentelijk sport- en beweegbeleid, bij het vaststellen van regels, het inrichten van grondgebied voor sport- en recreatiefuncties en bij het realiseren, veranderen en vernieuwen van sportaccommodaties.

Het is belangrijk, dat er één lijn wordt getrokken wanneer Platform Sport houten nu wel of niet wordt betrokken. Ook dat dat altijd op tijd gebeurt. Op dit moment wordt dit gestroomlijnd via het presidium van Platform Sport Houten.Sinds 2010 wordt met gemeente Houten gepraat over het instellen van een adviesorgaan, niet van de sport maar voor de sport, dat een goede relatie onderhoudt met de partijen die elkaar inmiddels via Platform Sport Houten als gesprekspartners hebben weten te vinden.

Het tekenen van dit convenant is een eerste belangrijke stap op weg naar zo’n door de sportverenigingen gewenste Sport Advies Raad.

PDF Convenant

Banner Zoeken website 2

Agenda vandaag

  • 22 feb
    Voorjaarsvakantie 00:00 to 00:00