De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders ondersteunt op financieel gebied, bij het opzetten van activiteiten om meer mensen te laten sporten.

 

Wat is de sportimpuls?
De Sportimpuls verstrekt subsidie voor passend, innovatief sport- en beweegaanbod voor inactieven in lastige wijken of buurten. Subsidie kan alleen worden aangevraagd door lokale sportaanbieders op basis van bewezen effectieve interventies. Sportaanbieders moeten wel samenwerken met lokale partners uit zorg en welzijn. Het geld is bestemd voor de opstartkosten van een lokale aanpak met nieuw sport- en beweegaanbod.

Na 2 tranches zijn de nodige veranderingen opgesteld in deze regeling. Zo bestaan er nu 3 sporen binnen de Sportimpuls:

 1. ‘Reguliere’ Sportimpuls
 2. Kinderen en jongeren van 6 tot 21 jaar uit wijken, buurten of kernen waar veel gezinnen met lage inkomens wonen, die niet of te weinig sporten en bewegen
 3. Bestrijden van overgewicht bij kinderen (0-4 jaar) en jongeren (12-18 jaar), onder de naam ‘Kinderen Sportief op Gewicht’

Tijdspad

 • Openstelling regeling 1 & 2: 13 februari – 10 april  2014 (15.00 uur)
 • Openstelling regeling 3 ‘Kinderen Sportief op Gewicht: 27 maart – 3 juni 2014 (15.00 uur)

Veranderingen Sportimpuls

 • alle drie sporen van de Sportimpuls kan vanaf dit jaar per project tussen de €10.000 en €125.000 – inclusief BTW – worden aangevraagd.
 • Verder zal de werkelijke probleemstelling binnen de huidige situatie scherp moeten worden beschreven in termen van urgentie en ‘beweegwinst’.
 • Daarnaast zult u moeten kunnen aantonen dat het project zal leiden tot structurele deelname door de doelgroep, waarbij extra nadruk komt te liggen op het fysieke aspect van sporten en bewegen. Het streven is iedereen te laten voldoen aan de ‘Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen’.
 • En natuurlijk moet u in de aanvraag helder maken hoe de continuïteit van het aanbod na afloop van de subsidieperiode gegarandeerd kan worden.
 • Daarnaast is vanaf nu sprake van een extra prioritering waardoor een het beantwoorden aan een aantal criteria randvoorwaardelijk is voor toekenning.

Tenslotte zijn er nog een aantal procedurele wijzigingen, zoals:

 • Uw aanvraag zal eerst ter advies moeten worden voorgelegd aan de interventie-eigenaar én de gemeente; een handtekening alleen is dus niet meer genoeg. Interventie-eigenaren mogen verlangen dat u in de aanvraag budget opneemt voor het voldoen aan hun kwaliteitseisen;
 • De Menukaart is op alle fronten aanzienlijk verbeterd; er staan minder interventies op en er zijn een aantal nieuwe interventies beschikbaar;
 • Hoofdaanvrager en bestuurlijk verantwoordelijke horen vanaf dit jaar één en dezelfde persoon te zijn, verbonden aan dezelfde sportaanbieder;
 • Geef aan hoe de samenwerking met de buurtsportcoach – en dus met de gemeente – zal worden ingeregeld in de geselecteerde wijk / buurt of kern;
 • Sportaanbieders / organisaties mogen vanaf dit jaar slechts één lopend Sportimpuls-project hebben. Dat wil zeggen: organisaties met in 2013 toegekende projecten
 • Tenslotte wordt het totaal aantal subsidieaanvragen begrensd. Elk van de drie hierboven genoemde rondes sluit op de nacht volgend op de dag dat het maximum is bereikt. Het is dus zaak niet tot de laatste dag te wachten met invoeren van uw aanvraag!

Banner Zoeken website 2

Agenda vandaag

 • 22 feb
  Voorjaarsvakantie 00:00 to 00:00