Om meer tegemoet te komen aan de wensen van niet-commerciële sportorganisaties heeft Sportfonds Houten recent de voorwaarden aangepast. Sportfonds Houten kent vanaf 2020 subsidie toe voor activiteiten die een actieve en gezonde leefstijl dient te bevorderen en die vallen onder één of meerdere van onderstaande noemers:

a) (Bonds)cursus voor startende (jeugd)trainers of scheidsrechters;
b) Opstart van nieuw sportaanbod;
c) Nieuw initiatief voor (speciale) doelgroepen;
d) Samenwerkingsinitiatief van meerdere sportverenigingen;
e) Bijzonder sportevenement dat bijdraagt aan een trots op Houten gevoel conform de ambities uit de ‘Visie op sport en bewegen in Houten in 2025’;

Aanvragen met hulp
Ook de komende jaren kunnen organisaties een beroep doen op een subsidie van Sportfonds Houten. De medewerkers van Sportpunt Houten kunnen de aanvragers ondersteunen bij hun aanvraag. Voorzitter Peter van der Wens: “Wij raden iedereen die een aanvraag wil doen aan om met Sportpunt Houten in overleg te gaan. Zij weten waar op te letten bij het schrijven van een aanvraag. De kans dat een aanvraag voldoet aan de criteria wordt daarmee een stuk groter.“

Toekenningsmomenten in juni en november
De speciale Toekenningscommissie, die bestaat uit personen uit de sport, beoordeelt een aantal keren per jaar de aanvragen: in 2020 is dat in juni en november. De Toekenningscommissie let bij de beoordeling op bovenstaande voorwaarden. De voorwaarden zijn vastgesteld in overleg met een werkgroep van vertegenwoordigers uit de sportverenigingen. Het belangrijkste is, dat een activiteit bijdraagt aan een gezonde en actieve leefstijl van de deelnemers.

Aanvraag doen?
Ook de komende jaren kunnen organisaties een beroep doen op een subsidie van Sportfonds Houten. Het handigst is om uw idee eerst te bespreken een van de medewerkers van Sportpunt Houten, te bereiken via de sportmakelaar.  
Meer informatie en aanvraagformulieren zijn te vinden op de website www.sportfondshouten.nl. Volledig ingevulde aanvraagformulieren kunnen dit jaar nog vóór 1 juni 2020 of vóór 1 november 2020 toegestuurd worden naar de secretaris van Sportfonds Houten. 

Banner Zoeken website 2

Agenda vandaag

 • 18 juli
  Zomervakantie 00:00 to 00:00

 • 06 aug
  Jeu de Boules (Buiten locatie: Het kant) 10:00 to 12:00

 • 13 aug
  Jeu de Boules (Buiten locatie: Het kant) 10:00 to 12:00

 • 18 juli - 13 aug
 • 20 aug - 27 aug