Verruiming per 15 juni
Sanitaire voorzieningen: Het verbod op het gebruikmaken van gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden in zwemgelegenheden, inrichtingen voor sporten en beweging die buiten sporten mogelijk maken, instellingen voor topsport, in dierentuinen, pretparken en bibliotheken wordt opgeheven.

Gebruik (openbare) buitenruimte.
Overzicht van huidige locaties van georganiseerde buiten trainingen / activiteiten. 
Inventarisatie_gebruik_sportlocaties_in_de_buitenruimte_24-07_SportpuntHouten.pdf

Verruiming per 1 juni voor jongeren t/m 18 jaar
Nieuw is dat per 1 juni geldt dat jongeren tot en met 18 jaar tijdens het sporten weer gewoon spelcontact mogen hebben tijdens het sporten. Dit gold al voor de doelgroep tot en met 12 jaar.Sportwedstrijden blijven verboden.

Binnensport per 1 juli
Kijk voor de actuele informatie over de binnensport hier. 

Sportkantines
In het advies van het OMT van 25 mei jl. wordt aangegeven dat zij weliswaar geen bezwaren zien met het eerder openen van de sportkantines, zo lang de maatregelen en protocollen die voor de horeca gelden ook in sportkantines worden toegepast. Echter, het OMT brengt daarbij in herinnering dat de rationale om sportkantines in beginsel gesloten te houden, gelegen was in het beperken van het aantal contacten dat zou ontstaan bij het weer toestaan van sportactiviteiten. Nu besluitvorming over de opening van sportscholen en fitnesscentra van 1 september naar 1 juli is verplaatst, heeft het kabinet besloten de sportkantines ook bij deze stap in de versoepeling te betrekken. Er is echter ook in de nieuwe noodverordening iets opgenomen over het openen van horecavoorzieningen per 1 juni.

Concreet betekent dat het volgende:

 • Wanneer het een binnensport-vereniging/ voorziening betreft dan is deze gesloten tot tenminste 1 juli en mag de kantine NIET open.
 • Wanneer het een buitensportvereniging betreft dan is deze al gedeeltelijk open en mag de kantine ALLEEN OPEN als het een COMMERCIƋLE horecagelegenheid betreft.
Aanvullende mededelingen:
Wat betreft buiten sporten onder tenten is besloten om de landelijke lijn te volgen. Dit is toegestaan, mits er wordt voldaan aan de 1,5 meter afstand en geldende hygiƫnemaatregelen.

Informatie over de huur sportaccommodaties
Inmiddels is er meer informatie bekend over eventuele tegemoetkomingen vanuit het rijk voor de sportverenigingen ten aanzien van de huur voor de sportaccommodaties en over het beleid na 1 juni 2020. Zie hiervoor onderstaand document: 

Informatie_huur_gemeentehouten.pdf


Update 3

Op dinsdag 12 mei is het definitieve protocol en bijbehorende informatie over georganiseerd en ongeorganiseerd sporten boven de 18 jaar in de openbare ruimte verstuurd naar de sportaanbieders. 

Wij verzoeken u onderstaand document goed door te lezen en de beschreven procedures te volgen.
Georganiseerd_en_ongeorganiseerd_sporten_boven_de_18_jaar_in_openbare_ruimte.pdf

In onderstaand document is te vinden hoe jeugdtrainers van de mogelijkheid gebruik kunnen maken om zich te laten testen op COVID-19
Testen_jeugdtrainers.pdf


Update 2

Op vrijdag 1 mei hebben de sportaanbieders het definitieve protocol en bijbehorende informatie over het sporten in de openbare ruimte ontvangen per mail. Ook binnensportaanbieders kunnen volgens dit protocol buiten trainingen voor de jeugd opstarten. 

Belangrijk! Voordat er gestart kan worden met sportaanbod, moet er overleg gepleegd worden met de sportmakelaar over de locatie van de trainingen. Indien afgestemd kan er melding gemaakt worden bij de gemeente. Bij ontvangst van bevestiging vanuit de gemeente kan er gestart worden met het sportaanbod. Bij controle van handhaving moet u de ontvangstbevestiging namelijk kunnen tonen. 

Wij verzoeken u onderstaand document goed door te lezen en de beschreven procedures te volgen.
Georganiseerd_sporten_in_de_buitenruimte_1_mei_2020_update_2.pdf


Update 1

Op deze pagina vindt u het protocol vanuit de gemeente Houten over verantwoord sporten voor kinderen t/m 12 jaar en jeugd t/m 18 jaar. Wij verzoeken u de protocollen goed door te lezen en nauwkeurig te kijken hoe u hieraan uitvoering kan geven.

Op dinsdag 28 april hebben de sportaanbieders een email ontvangen met informatie vanuit de gemeente Houten over de versoepeling van de sportmaatregelen met bijbehorend protocol voor de opstart van trainingen. Dit was van toepassing op de buitensportaanbieders die op eigen sportlocatie weer konden starten met trainingen voor kinderen t/m 12 jaar en de jeugd van 13 t/m 18 jaar. Hier kunt u het document, dat in de bijlage van de email verzonden is, downloaden.
Informatie_versoepeling_sportmaatregelen_corona_update_1.pdf


Banner Zoeken website 2

Agenda vandaag

 • 18 juli
  Zomervakantie 00:00 to 00:00

 • 06 aug
  Jeu de Boules (Buiten locatie: Het kant) 10:00 to 12:00

 • 13 aug
  Jeu de Boules (Buiten locatie: Het kant) 10:00 to 12:00

 • 18 juli - 13 aug
 • 20 aug - 27 aug