Voorbereiding openstelling binnensport
Ter voorbereiding op een eventuele openstelling van de binnensport per 1 juli 2020 heeft Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) samen met NOC*NSF het Protocol verantwoord sporten aangepast. Dit aangepaste protocol wordt ook online geactualiseerd: https://nocnsf.nl/sportprotocol. In aanvulling op dit protocol hebben de VSG samen met enkele gemeenten en bedrijfspartners een handreiking opgesteld voor de meer technische aspecten van het verantwoord en veilig openstellen van de binnensportaccommodaties. Deze handreiking is hier te downloaden. 

Voorbehoud
Op het moment staan nog niet alle kaders waaronder de binnensport weer open zou mogen voor 100% vast. Inhoudelijk is alles zoveel als mogelijk voorbesproken met NOC*NSF, VWS en het RIVM. Echter de besluitvorming door het Kabinet vindt op 24 juni plaats, mede gebaseerd op het advies van het Outbreak Management Team (OMT). Dit advies kan afwijken doordat het Kabinet nadere voorwaarden kan stellen aan de heropening van de binnensport.

Onduidelijk is nog:

 • De omvang van toegestane groepen. Verwacht uitgangspunt is het halveren van de normale groepsgrootte;
 • De afstandsbeperking voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar. Verwacht uitgangspunt is dat deze net als bij buitensport niet gaat gelden bij de beoefening van binnensport;
 • Of de volledige binnensportsector gelijktijdig wordt opengesteld, of dat dit gedifferentieerd plaatsvindt zoals bij buitensport;
 • Of er op basis van nieuwe inzichten aanvullende voorwaarden worden gesteld aan ventilatie van de ruimtes.

Om gemeenten en exploitanten toch voldoende tijd voor voorbereiding te geven op deze openstelling, delen wij toch de conceptversie van de handreiking alvast met u. Wij achten kennis van de inhoud en de maatregelen en inventarisatie van aandachtspunten voor uw accommodaties van belang voor een veilige openstelling.

Regierol gemeenten
Ook nu wordt een regierol van gemeenten verwacht om de heropening van binnensport verantwoord en veilig te laten verlopen. Goede afstemming en afspraken met exploitanten en (ondernemende) sportaanbieders (ook de fitnesssector) is daarbij van groot belang. Informatie op gemeentelijk niveau zal zo snel mogelijk na 24 juni volgen. 

Openstellen sport- en verenigingskantines
Het is onze verwachting dat sport- en verenigingskantines eveneens per 1 juli kunnen worden opengesteld. In het Protocol verantwoord sporten is aangegeven dat hierbij de richtlijnen uit het protocol van Koninklijke Horeca Nederland moeten worden gevolgd. Op lokaal of regionaal niveau kunnen aanvullend afspraken worden gemaakt over het gebruik van sport- en verenigingskantines.

Kijk hier voor eerdere updates over de versoepeling van maatregelen voor de buitensport. 

Banner Zoeken website 2

Agenda vandaag

 • 16 juli
  Jeu de Boules (Buiten locatie: Het kant) 10:00 to 12:00

 • 18 juli
  Zomervakantie 00:00 to 00:00

 • 23 juli
  Jeu de Boules (Buiten locatie: Het kant) 10:00 to 12:00

 • 16 juli - 23 juli
 • 30 juli - 30 juli