Op dinsdag 30 juni hebben de sportaanbieders het definitieve protocol en bijbehorende informatie over de verruiming van de sportmogelijkheden binnen en buiten ontvangen per mail. 

Gemeentelijke locaties open per 6 juli
Op basis van de inventarisatie is bepaald dat een deel van de sporthallen en gymzalen per 6 juli 2020 weer open gaat. Het betreft Sporthal de Kruisboog, Sporthal de Molenwiek, Sporthal De Slinger, Gymzaal Julianastraat, Gymzaal Klavertje Vier, Gymzaal de Vlinder, Gymzaal de Limes en Gymzaal de Ridderspoor. De andere sporthallen en gymzalen van de gemeente gaan niet open. 

Openstelling sport- en verenigingskantines 
Sport- en verenigingskantines mogen eveneens per 1 juli open. In het protocol Verantwoord Sporten is aangegeven dat hierbij de richtlijnen uit het protocol van Koninklijke Horeca Nederland moeten worden gevolgd. Inpandige sportkantines mogen pas open als de indoorsportaccommodatie open is. 

Buitensporten
Indien mogelijk en wenselijk kan er in de buitenruimte gesport blijven worden. Het is noodzakelijk om deze sportactiviteiten in de openbare ruimte te blijven (aan-)melden bij de sportmakelaar. Na afstemming over de locatie, doet u een melding bij de gemeente. 

VSG en NOC*NSF 
De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft samen met NOC*NSF het Protocol verantwoord sporten aangepast. Dit aangepaste protocol wordt ook online geactualiseerd. In aanvulling op dit protocol heeft de VSG samen met enkele gemeenten en bedrijfspartners een handreiking opgesteld voor de meer technische aspecten van het verantwoord en veilig openstellen van de binnensportaccommodaties. Deze handreiking is hier te downloaden. 

Wij verzoeken u onderstaand document van de gemeente Houten goed door te lezen de de beschreven procedures te volgen. 
Informatie_over_de_verruiming_van_de_sportmogelijkheden_binnen_en_buiten.pdf

Banner Zoeken website 2

Agenda vandaag

 • 18 juli
  Zomervakantie 00:00 to 00:00

 • 06 aug
  Jeu de Boules (Buiten locatie: Het kant) 10:00 to 12:00

 • 13 aug
  Jeu de Boules (Buiten locatie: Het kant) 10:00 to 12:00

 • 18 juli - 13 aug
 • 20 aug - 27 aug