In de Sportnota Houten 2008-2015 is als doelstelling vastgelegd om een gezamenlijke plek in te richten waar alle Houtense verenigingen, maar ook inwoners en andere sportaanbieders (ongeorganiseerde sport, anders georganiseerde sport en commerciële sport) van Houten met hun vragen naartoe kunnen.

Naar het voorbeeld van de gezondheidszorg wordt het sportloket 'Sportpunt Houten' genoemd.

 Sportpunt Houten: doel en functie van het sportinformatiepunt

 Resultaat van Sportpunt Houten moet zijn:

 • De sportaanbieders en inwoners moeten zich bij problemen en vragen kunnen wenden tot een zichtbare organisatie, waar de analyse plaatsvindt van het eventuele probleem en/of vraag en waar wenselijke hulp geboden wordt.
 • De sportaanbieders en inwoners moeten zich gesteund voelen door een professionele organisatie.
 • Door de ondersteuning van Sportpunt Houten moet het sportklimaat en het sportfundament in de gemeente Houten geoptimaliseerd en versterkt worden.

Sportpunt Houten helpt de verenigingen bij het maken van een analyse van hun situatie en met het beantwoorden van de vraag welke ondersteuning en welke organisaties hulp kunnen bieden. Sportpunt Houten organiseert die hulp niet zelf. Het stellen en analyseren van de vraag zijn gescheiden van het aanbod van de ondersteuningsmogelijkheden. Voor de start en de uitbouw van Sportpunt Houten zal dit een leidend principe zijn.

Naast de verenigingen kunnen ook inwoners en andere sportaanbieders van de gemeente Houten met hun vragen terecht bij het loket 'Sportpunt Houten'. Voor deze doelgroepen zal doorgaans het voorlichten en het informeren over diverse sportonderwerpen afdoende zijn.

Sportpunt Houten moet functioneren als poortwachter. Vragen en ondersteuningsbehoeften dienen snel en helder overzichtelijk gemaakt te worden en tevens worden voorzien van oplossingsrichtingen. Bovendien is het belangrijk om gebruik te maken van de rijkdom van het netwerk. Vraaggericht werken betekent geen reactieve, maar een proactieve houding.

 Een aantal kwaliteiten is noodzakelijk om dit te kunnen realiseren:

 • Kennis van en bekendheid met het totale sportveld.
 • In staat zijn om vragen snel te herkennen en te benoemen (analytisch vermogen).
 • Bekendheid met het brede palet van aanbod (inclusief de kwaliteit ervan) die het sportveld kan leveren (op de hoogte zijn van en inspelen op de landelijke,- regionale- en in het bijzonder de lokale sportontwikkelingen.
 • Vermogen relaties te leggen en te onderhouden.
 • De kracht om de klanten de juiste richting te wijzen en tevens daarheen te leiden.

Van primair belang, voor het functioneren van Sportpunt Houten, is een goede bereikbaarheid en een optimale documentatie. De bereikbaarheid kan worden ingevuld door gebruik te maken van telefoon, e-mail, fax en interactieve website (digitaal sportloket).

Sportmakelaar

De beschreven kernkwaliteiten van Sportpunt Houten horen ook nadrukkelijk in het functieprofiel van de sportmakelaar. Naast de vereiste competentievaardigheden die de sportmakelaar moet bezitten, is het belangrijk dat hij of zij- als spin het web- in ieder geval de volgende taken gaat uitvoeren:

 • Intake,- account,- advies- en evaluatiegesprekken met de sportaanbieders, in het bijzonder de sportverenigingen en (eventueel) de inwoners van de gemeente Houten.
 • Concrete ondersteuning en begeleiding, door de inzet van interne of externe BackOffice, van de sportverenigingen (sportaanbieders).
 • Het verder ontwikkelen en (helpen) uitvoeren van de sportprogramma's.
 • Samen, met de cultuurcoördinator en projectleider brede scholen, de inhoudelijke aansturing van de combinatiefunctionarissen (sport), waarbij vraag en aanbod van de activiteiten goed op elkaar worden afgestemd.
 • Relatiebeheer.
 • PR- en communicatieactiviteiten (digitaal sportloket en nieuwsbrief e.d.).

 

Banner Zoeken website 2

Agenda vandaag

 • 24 mei
  Bestuurdersontmoeting 19:00 to 22:00

  Programma:
  18.45-19.30 Inloop met soep en broodjes
  19.30-20.00 Interactieve opening: de algemene ledenvergadering
  20.00-21.30 Rondetafelgesprekken (keuze uit twee sessies inclusief wisseltijd)
  21.30-22.00

 • 25 mei
  Sport & Spel Inloop 13:30 to 15:00

Bekijk de kalender

Naar de evenementen kalender

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan nu aan.