Sportieve VO-school is een project waarbij sportaanbieders tijdens de gymlessen op het voortgezet onderwijs in Houten trainingen verzorgen in hun tak van sport. Voor de leerlingen in zowel de 1e, 2e als 3e klas van het Wellant College, Houtens en College de Heemlanden worden lessenreeksen van een sport aangeboden. De sport wordt in overleg met de vakdocenten van de scholen bepaalt. Soms kan een sport georganiseerd worden als voorbereiding op een toernooi, maar soms wordt een trainer ingezet als verdieping van een bepaalde leerlijn en worden de lessenreeksen ook afgesloten met een cijfer.

Sanne Papavoine is namens Sportpunt Houten aanspreekpunt voor de sportclinics op de voortgezet onderwijs scholen in Houten.