In het project Trainers voor de Klas maken kinderen kennis met verschillende takken van sport, tijdens schooltijd in hun eigen vertrouwde schoolomgeving. Een trainer van een sportvereniging of sportschool verzorgt tijdens de gymnastiekles de lessen op school. Leerlingen van de basisschool kunnen tijdens schooltijd sportieve vaardigheden aanleren en plezier in bewegen bijbrengen. Elke basisschool kan meedoen met Trainers voor de Klas. Jaarlijks worden er meerdere clinics georganiseerd tijdens schooltijd, afhankelijk van de mogelijkheden van de diverse sportaanbieders.

Sportpunt Houten inventariseert het aanbod van de sportaanbieders en brengt dit onder de aandacht bij de scholen. Scholen kunnen zich aanmelden / inschrijven per sport. Op basis van de aanmeldingen wordt er een rooster samengesteld. Tijdens de gastlessen blijft de leerkracht van de school aanwezig en eindverantwoordelijk. We streven er naar dat ook de groepsleerkracht enthousiast wordt gemaakt voor de sport en wellicht nieuwe ideeën op doet om in de eigen gymles te gebruiken.

Aansluitend bij de kennismaking onder schooltijd is een vervolg na schooltijd bij de sportaanbieder mogelijk. Dit kan via het project JeugdSportPas, maar ook via open dagen of schooltoernooien.