Het Nijntje Beweegdiploma is een interventie van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie, waarbij kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar motorische vaardigheden krijgen aangeleerd. Na het volgen van de lessenreeks kunnen kinderen het Beweegdiploma halen, waaruit blijkt dat zij over een goed motorisch fundament beschikken.

Het Nijntje Beweegdiploma 1 is gericht op peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar en het Nijntje Beweegdiploma 2 richt zich op kleuters in de leeftijd van 4 tot 6 jaar. Tijdens de lessenreeks van 15 tot 20 lessen komen thema‚Äôs zoals schommelen, klauteren, balanceren, schoppen en mikken aan bod.

Sportpunt Houten staat positief tegenover dit beweegprogramma en wij zien mogelijkheden om de jongste jeugd van Houten op deze manier een goede basis te geven voor een leven lang bewegen. Het is voor de kleuterklassen van het basisonderwijs mogelijk om met het Nijntje Beweegdiploma aan de slag te gaan. Daarbij kan de school zelf docenten opleiden om met het Beweegdiploma aan de slag te gaan, maar kan ook een trainer van een gymnastiekvereniging of andere partner ingezet worden om de lessenreeks te verzorgen. 

Heeft uw school interesse of wilt u meer weten over het beweegprogramma? Neem dan contact op met Claudia van Mechelen! 

Banner Zoeken website 2

Agenda vandaag

 • 18 juli
  Zomervakantie 00:00 to 00:00

 • 06 aug
  Jeu de Boules (Buiten locatie: Het kant) 10:00 to 12:00

 • 13 aug
  Jeu de Boules (Buiten locatie: Het kant) 10:00 to 12:00

 • 18 juli - 13 aug
 • 20 aug - 27 aug