Wat is de Jeugdpas Sport & Cultuur?

Het project Jeugdpas Sport & Cultuur staat volledig in het teken van kennismaken met sport op een laagdrempelige manier. In het project Jeugdpas Sport en Cultuur hebben sportaanbieders de mogelijkheid om gedurende een schooljaar één of meerdere sportcursussen van 4 of 5 lessen aan te bieden die specifiek gericht zijn op de doelgroepen dreumesen, peuters en basisschoolkinderen uit groep 1 t/m 8.

Elke sportaanbieder mag en kan cursussen aanbieden. Zowel commerciële sportaanbieders als niet-commerciële sportaanbieders. De cursus kan een aparte cursus (nieuwe groep) zijn maar het mag ook een bestaand aanbod zijn waarbij JSP deelnemers kunnen aansluiten. Wel gelden bepaalde voorwaarden voor een cursus.

Voorwaarden voor een cursus:
- Minimaal 4 lessen en maximaal 5 lessen (er mogen meerdere cursussen worden weggezet)
- Kosten voor een cursus staan vast op €8,- deelnemersgeld per cursus van 4 of 5 lessen.
- Inhoud en (aantal) trainers van de cursus moeten afgestemd zijn op de doelgroep.

Omdat sportaanbieders de prijs voor een cursus niet zelf kunnen bepalen maakt Sportpunt Houten gebruik van een vergoedingsregeling om de sportaanbieder tegemoet te komen bij het aanbieden van een kennismakingscursus. De vergoedingsregeling kan opgevraagd worden bij Claudia van Mechelen.

Aanmelden van cursussen:
In het schooljaar 2018-2019 zullen er in drie blokken cursussen plaatsvinden. Hieronder een overzicht met de data van de periodes:

JSP blok Periode Data
Blok 1 Tussen kerstvakantie en voorjaarsvakantie 7 jan t/m 22 febr 2019
Blok 2 Tussen voorjaarsvakantie en meivakantie 4 maart t/m 18 april 2019
Blok 3 Tussen meivakantie en zomervakantie 6 mei t/m 19 juli 2019

 

De jeugdpas Sport & Cultuur maakt gebruik van de website www.sportencultuurhouten.nl. Elke sportaanbieder kan daar een eigen account aanmaken en sportaanbod invoeren. Wil jij als organisatie meer informatie of een aanbod doen voor een sportcursus? Meld je dan bij Claudia van Mechelen

Banner Zoeken website 2