Wat is de Jeugdpas Sport & Cultuur?

Het project Jeugdpas Sport & Cultuur staat volledig in het teken van kennismaken met sport op een laagdrempelige manier. In het project Jeugdpas Sport en Cultuur hebben sportaanbieders de mogelijkheid om gedurende een schooljaar één of meerdere sportcursussen van 4 of 5 lessen aan te bieden die specifiek gericht zijn op de doelgroepen dreumesen, peuters en basisschoolkinderen uit groep 1 t/m 8.

Elke sportaanbieder mag en kan cursussen aanbieden. Zowel commerciële sportaanbieders als niet-commerciële sportaanbieders. De cursus kan een aparte cursus (nieuwe groep) zijn maar het mag ook een bestaand aanbod zijn waarbij JSP deelnemers kunnen aansluiten. Wel gelden bepaalde voorwaarden voor een cursus.

Voorwaarden voor een cursus:
- Minimaal 4 lessen en maximaal 5 lessen (er mogen meerdere cursussen worden weggezet)
- Kosten voor een cursus staan vast op €8,- deelnemersgeld per cursus van 4 of 5 lessen.
- Inhoud en (aantal) trainers van de cursus moeten afgestemd zijn op de doelgroep.

Omdat sportaanbieders de prijs voor een cursus niet zelf kunnen bepalen maakt Sportpunt Houten gebruik van een vergoedingsregeling om de sportaanbieder tegemoet te komen bij het aanbieden van een kennismakingscursus. De vergoedingsregeling kan opgevraagd worden bij Robin Bergmans.

Planning:
Blok 1: Inschrijving deelnemers: 30 september t/m 21 oktober 2019
De cursussen vinden plaats van 28 oktober en 22 december 2019

Blok 2: Inschrijving deelnemers: 9 t/m 30 december 2019
De cursussen vinden plaats van 6 januari en 21 februari 2020

Blok 3: Inschrijving deelnemers: 3 t/m 24 februari 2020
De cursussen vinden plaats tussen 2 maart en 24 april 2020

Blok 4: Inschrijving deelnemers: 20 april t/m 18 mei 2020
De cursussen vinden plaats tussen 25 mei t/m 17 juli 2020

De jeugdpas Sport & Cultuur maakt gebruik van de website www.sportencultuurhouten.nl. Elke sportaanbieder kan daar een eigen account aanmaken en sportaanbod invoeren. Wil jij als organisatie meer informatie of een aanbod doen voor een sportcursus? Meld je dan bij Robin Bergmans

Banner Zoeken website 2