Wat is Sportieve VO-school?

Het project Sportieve Voortgezet Onderwijs School is een sportstimuleringproject voor de 1e, 2e en 3e jaarsleerlingen van het voortgezet onderwijs school. Tijdens de gymlessen wordt een trainer van de sportaanbieder ingezet om de leerlingen kennis te laten maken met de sport en sportaanbieder. Er worden clinics aangeboden op College de Heemlanden, Houtens en Wellant College. Doorgaans is dit een reeks van twee lessen per klas.

De invulling van de clinics wordt in overleg met de vakdocenten van de scholen geregeld. Aan het begin van het schooljaar wordt gekeken waar behoefte aan is. Soms zijn dit specifieke sporten, soms zijn dit leerlijnen of thema's en kan door verschillende sporten invulling worden gegeven aan de vraag.

Heb je als sportaanbieder interesse om voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs clinics aan te bieden onder schooltijd? Neem dan contact op met Sanne Papavoine. In overleg met de scholen wordt gekeken naar de mogelijkheden! 

Banner Zoeken website 2