Wat is Trainers voor de Klas?

Trainers voor de Klas is een project waarbij sportaanbieders tijdens de gymlessen van basisscholen in Houten trainingen verzorgen in hun tak van sport. Trainingen worden het hele jaar georganiseerd. De sportaanbieder doet in samenwerking met Sportpunt Houten een sportaanbod voor het onderwijs. Afhankelijk van de mogelijkheden worden afspraken gemaakt over wanneer de trainingen worden aangeboden, waar de trainingen kunnen plaatsvinden, welke groepen mogen inschrijven voor de trainingen en eventuele vervolgactiviteiten.

We bieden Trainers voor de Klas aan voor de groepen 1 t/m 8. Het aantal trainingen per klas hangt af van de mogelijkheden van de trainer. Het is mogelijk om één kennismakingsles te organiseren, maar de voorkeur gaat uit naar 2 of maximaal 3 lessen per klas, zodat er meer tijd is om kinderen goed kennis te laten maken met een sport.

Naast het feit dat we leerlingen kennis willen laten maken met de sport, is het voor Sportpunt Houten belangrijk dat trainers een kwalitatief goede les geven en de groepsleerkrachten worden geïnspireerd en wellicht nieuwe ideeën op doen voor de eigen gymlessen.

Het is mogelijk om een vervolgactiviteit aan te bieden, zoals een toernooi, open dag of vakantie training. Dit kan een stimulans zijn voor leerlingen om nader kennis te maken met de organisaties, maar de activiteit moet door de organisatie zelf georganiseerd worden.

Vanuit Sportpunt Houten wordt er een vergoeding beschikbaar gesteld voor het verzorgen van de gymlessen.

Ben je als sportaanbieder geinteresseerd om mee te doen aan dit project?
Geef dan je interesse door bijSanne Papavoine en samen wordt gekeken naar de planning en de periode in het schooljaar.