Sport is leuk! Niet voor niets staan ieder week miljoenen Nederlanders op en rond het sportveld, in de zaal, de baan of bad. Meestal is het leuk, maar soms gaat het mis. Een scheldpartij, wat duw- en trekwerk of een serieuze vechtpartij, ongewenst gedrag dus.

Pesten is één aspect van ongewenst gedrag, wat niet alleen op school voorkomt, maar ook op de sportvereniging. 

Ook binnen de gemeente Houten is vanuit het beleidskader Jeugd & Onderwijs het onderwerp Pesten een speerpunt. In 2016 is een brainstormsessie gehouden over de verschillende aspecten van Pesten met mensen vanuit het onderwijs, jongerenwerk, CJG, sociaal team en Sportpunt Houten. Op basis van deze sessie is een keuze gemaakt voor een doelgroep. Er zijn met name binnen scholen diverse pestprotocollen beschikbaar, maar is er vaak een grote groep omstanders die een rol zouden kunnen spelen in een pestsituatie. Daarbij leggen we de focus op jongeren tussen de 12 en 20 jaar.

handleiding omstanders p2Op 13 april is de campagne tegen pesten gelanceerd, waarbij de focus ligt op de rol van de omstander. Jongeren zijn zich niet altijd bewust dat zij als omstander in een pestsituatie een rol spelen. Met de Handleiding voor de Omstander krijgen jongeren handvaten aangereikt om een actieve rol te nemen in geval van pesten. 
 
Ook binnen sportorganisaties komen pestsituaties voor en kan Sportpunt Houten, samen met andere organisaties, ondersteuning bieden. Er zijn vanuit de campagne rondom Pesten posters en folders beschikbaar en deze zijn verkrijgbaar bij Sportpunt Houten. Voor vragen over dit onderwerp, kan contact opgenomen worden met Annemarie van Deelen. Ook op de website van de gemeente Houten is meer informatie te vinden over de campagne! 

 

Banner Zoeken website 2