Sport en alcohol, twee woorden die op sommige momenten niet goed samen gaan, maar die tijdens de 'derde helft' wel vaak samen komen. Sportverenigingen streven er naar om verantwoord om te gaan met het gebruik van alcohol. In Houten is er een Convenant ondertekend, waarbij verantwoord alcoholbeleid wordt gestimuleerd. Sportverenigingen kunnen gebruik maken van een aantal mogelijkheden om verantwoord alcohol gebruik te promoten en te stimuleren. 

Films NOC*NSF
De nationale sportkoepel heeft twee films ontwikkeld om de handhaving van de leeftijdsgrens binnen sportverenigingen onder de aandacht te brengen. De video is een korte animatiefilm, waarin op een luchtige en pakkende wijze de nadelige gevolgen van alcoholgebruik onder jongeren worden getoond en wat men daar aan kan doen.

Handhaving leeftijdsgrens alcohol schenken in de sportkantine

Teksten voor communicatie binnen de club
Er zijn een aantal teksten ontwikkeld om het convenant en bijbehorende uitgangspunten binnen de vereniging onder de aandacht te brengen. Deze teksten gaan over:

U kunt de teksten naar eigen inzicht gebruiken (en eventueel aanpassen) voor verschillende communicatieplatforms: de website, het clubblad, Facebook, etc.. Het gaat erom dat de strekking duidelijk is: het gebruik van alcohol is geen probleem, zolang dit op een verantwoorde manier gebeurt.

Bestuursreglement
Naast het communiceren van de geldende regels binnen de vereniging, zijn clubs verplicht om een bestuursreglement op te stellen. Zonder bestuursreglement is het ook niet mogelijk om een Horecavergunning te krijgen. Voor het bestuursreglement is een standaard format beschikbaar, opgesteld door NOC*NSF. Ook dit bestuursreglement kunt u aanpassen naar de situatie bij uw vereniging. Klik hier voor een standaard bestuursreglement.

Promotiemateriaal
Promotiemateriaal sept 2016Er zijn diverse posters, deurstickers en andere materialen beschikbaar om leden te informeren over bepaalde (wettelijke) regels of bezoekers te informeren over campagnes. Voor meer informatie over het materiaal en eventueel bestellen van materiaal kunt u contact opnemen met Annemarie van Deelen

 

Convenant Sport en Alcohol Houten 

In het voorjaar van 2015 is het convenant Sport en Alcohol 2015-2018: Verantwoord Gebruik ondertekend. Met het ondertekenen van het convenant gaan de Houtense sportverenigingen actief werken aan het vergroten van bewustzijn over het belang van verantwoord alcoholbeleid. Gezelligheid rondom het sporten is de kracht van de sportvereniging. Gezelligheid gaat regelmatig gepaard met het gebruik van alcohol. Door de ondertekening van dit Convenant willen sportverenigingen bijdragen aan een goede balans tussen enerzijds de maatschappelijke bijdrage, en anderzijds de cultuur van de sportvereniging. 

Dit gebeurt binnen het convenant aan de hand van 3 doelstellingen:

1. Het informeren van betrokkenen binnen de sportvereniging over de risico’s van alcoholgebruik met specifieke aandacht voor 12-18 jarigen, trainers, coaches en ouders.

2. Het voorkomen van rijden met alcohol op na een bezoek aan de sportkantine.

3. Het nemen van preventieve maatregelen om overmatig alcoholgebruik in sportkantines te voorkomen.

Sportverenigingen kunnen vervolgens per doelstelling kiezen uit een aantal maatregelen, die zij gedurende de looptijd van het convenant uit willen voeren. Bij de uitvoering van deze maatregelen worden zij ondersteund door Platform Sport, Gemeente Houten, Sportpunt Houten en GGD regio Utrecht. 

Deelnemende verenigingen zijn:
FC Delta Sports '95
Handbal Houten
Hockeyclub Houten
HSV Houten Dragons
KV Victum Warchild
Loopgroep Houten
SV Houten
TC Atalanta
Tennisvereniging De Doordraaiers
Volleybalvereniging Taurus
VV 't Goy
VV Schalkwijk
WTC Houten