Het bestuur, de bardienst, organisatie van toernooien, onderhoud van het clubhuis. Binnen iedere vereniging moeten taken uitgevoerd worden. Dat kan eigenlijk alleen op vrijwillige basis, want anders wordt de contributie onbetaalbaar. Veel leden zien vrijwilligerswerk daarom als een lastige verplichting. 

In Nederland werken 1,2 miljoen vrijwilligers in de sportsector. Dat is een derde van alle vrijwilligers in Nederland! Dankzij hen kunnen 5 miljoen Nederlanders sporten bij een vereniging. Verenigingen staan of vallen dus met de inzet, betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van hun eigen leden.

Word vrijwilliger!
De kans is groot dat er binnen je club taken zijn die goed aansluiten bij jouw interesses, hobby's of werk. Het clubgebouw schilderen vind je misschien niks. Wat dacht je dan van het leiden van een jeugdteam? Of het maken van een clubblad? Misschien bak je wel liever een patatje in de kantine.

Vrijwilligerswerk is ook goed voor je persoonlijke ontwikkeling. Dat klinkt misschien zwaar, maar het komt erop neer dat je beter wordt in de werkzaamheden die je leuk vindt. Een eenvoudig voorbeeld is het coachen van een team. Zonder dat je er direct over nadenkt, leer je daarmee leidinggeven. Iets wat altijd van pas komt in je werk en bovendien goed staat op je CV!

Informeer eens bij je vereniging
Informeer eens bij het bestuur van je vereniging naar de mogelijkheden!
Ben je geen lid van een sportvereniging, maar lijkt het je wel leuk om er vrijwilligerswerk te doen? Zoek een sportvereniging bij jou in de buurt en informeer er eens naar de mogelijkheden!


Vrijwilligers centrale Houten
Bij de Vrijwilligerscentrale Houten kun je terecht voor alle vragen rondom vrijwilligerswerk: vacatures en bemiddeling naar vrijwilligerswerk, belangenbehartiging, informatie en advies, deskundigheidsbevordering, promotie vrijwilligerswerk. De Vrijwilligerscentrale volgt alle landelijke ontwikkelingen op de voet en probeert dit op plaatselijk niveau onder de aandacht te brengen. De Vrijwilligerscentrale is een intermediair tussen vraag en aanbod en biedt ondersteuning daar waar nodig is, aan organisaties die werken met vrijwilligers en aan mensen die zich op vrijwillige basis willen inzetten.

www.vrijwilligersvanhouten.nl

 

Maatschappelijke Stages

Wat is Maatschappelijke Stage?
Doel van de maatschappelijke stage is dat alle jongeren tijdens hun schooltijd een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving. We noemen dit ook vrijwilligerswerk. De stage moet zinvol zijn. Voor de leerling, die merkt dat zijn inzet ertoe doet. De samenleving is wat je er met elkaar van maakt. Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten een aantal uur een maatschappelijke stage (afgekort MaS) volgen. Leerlingen weten niet altijd dat ze hun maatschappelijke stage bij een sportvereniging of een andere organisatie in de sport kunnen lopen. De sportieve organisaties weten vaak niet wat maatschappelijke stage kan opleveren en wat er van hun als organisatie wordt verwacht.

Wat moet de club doen?
Om een maatschappelijke stage te starten is het volgende nodig:

 1. Leerlingen
  Om een maatschappelijke stage te starten, zijn leerlingen nodig die de stage willen uitvoeren. Omdat er geen overduidelijke voorkeur bestaat voor leerlingen van een bepaalde studierichting is er in de sport een grote vijver om uit te vissen.
 2. Begeleiding
  Afhankelijk van de taak die de leerling uitvoert en het niveau van de leerling wordt de begeleiding bepaald. De school geeft aan wat er van de begeleiders wordt verwacht. Dat is in het algemeen redelijk beperkt. Zorg wel altijd dat er één aanspreekpunt is.
 3. Taakomschrijving
  Als vereniging moet u uiteraard een duidelijke taakomschrijving hebben voor de leerlingen die bij u stage gaan lopen. Variëteit in taken en stageduur zijn van belang. En het is van belang dat u voldoende ruimte laat voor de inbreng van de leerlingen zelf. Deze moeten zelf ook een actieve rol kunnen spelen bij de invulling van de werkzaamheden. Dit is van wezenlijk belang om de jongeren enthousiast te houden en kan ervoor zorgen dat de jongeren ook na hun klus betrokken blijven bij uw club.
 4. ′Stagemakelaar′
  Om de leerling en de sportvereniging met elkaar in contact te laten komen is een ′stagemakelaar′ handig die als schakel tussen beide partijen functioneert. Stage is namelijk maatwerk. In Houten vervult de van Houten&Co de rol van stagemakelaar. 

Welke taken komen in aanmerking?
Hieronder een opsomming van de stagemogelijkheden:

 • assisteren bij pupillentrainingen;
 • assisteren bij pupillenwedstrijden;
 • assisteren bij organisatie van evenementen;
 • fluiten van pupillenwedstrijden;
 • werkzaamheden voor de kantine, helpen in de kantine;
 • onderhoud materiaal, kantine;
 • aandeel in het clubblad;
 • website, pr, fotograaf voor de site;
 • diensten op wedstrijddagen, bijv. ontvangst scheidsrechters, velddienst;
 • meewerken, meedenken in commissies (lid jeugdbestuur);
 • deelnemen aan ledenwerfacties;
 • schoonmaken clubhuis, sportterrein;
 • helpen bij organisatie van kampen of afsluitende activiteiten;
 • deelnemen aan inzamelingsacties;
 • programmaboekjes verkopen, lotenverkoop;

Meer informatie
Voor meer informatie over maatschappelijke stage kun je kijken op www.jonginhouten.nl.