Logo Jeugdfonds SPORT cultuur 2Sporten, dansen, muziek maken en andere creatieve activiteiten zijn essentieel voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, mee kunnen doen. Het Jeugdfonds Sport geeft kansen aan kinderen die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Kinderen vanaf 4 tot en met 17 jaar uit de gemeente Houten komen hiervoor in aanmerking. De bijdrage van het Jeugdfonds Sport bedraagt maximaal € 225,- per jaar per kind. Hiervan betaalt het Jeugdfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen en sportspullen.

Alleen mensen die op professionele basis met het kind werken, kunnen een aanvraag indienen. Bijvoorbeeld een leerkracht van school, een hulpverlener, stichting Leergeld, de jongerenwerker van vanHouten&co, de intern begeleider of maatschappelijk werker. Ouders of (trainers van) sportverenigingen kunnen géén aanvraag indienen, maar wel doorverwijzen.

Teamsport en/of sport bij een vereniging krijgt voorrang. Aanvragen voor een individuele sport en/of sport bij een commerciële sportaanbieder worden in principe niet gehonoreerd. (Aanvragen voor zwemmen, dansen en aangepast sporten zijn uitzonderingen). Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan. Een aanvraag wordt nooit automatisch verlengd.

Van november 2017 t/m november 2019 zijn er afspraken gemaakt met gemeente en zwembad De Wetering (Optisport), zodat kinderen hun zwemdiploma A kunnen halen via het Jeugdfonds Sport, mét diplomagarantie. De aanvraag kan worden gedaan bij Optisport Zwembad De Wetering, Hefbrug 3 te Houten. Hier kan een aanvraag voor €595,- worden gedaan voor het A-diploma. Dit is inclusief alle kosten, zoals inschrijfgeld en diploma. Met zwembad De Startsprong zijn vergelijkbare afspraken gemaakt. 
Belangrijk: De diplomagarantie is alleen geldig wanneer het kind (bijna) alle zwemlessen volgt. De garantie vervalt wanneer een kind in deze periode 4 keer niet is geweest.

De bijdrage voor het behalen van een A-diploma kan eenmalig worden aangevraagd. In dezelfde periode dat een bijdrage voor het behalen van het A-diploma is toegekend, kan nog een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport worden gedaan voor een andere sport. Er kan geen aanvraag worden gedaan voor zwemlessen voor het C-diploma.

Meer informatie over een Jeugdfonds aanvraag voor de inwoners van de gemeente Houten is te vinden op de website van Jeugdfonds Sport Utrecht. Of in de spelregels opgesteld voor de gemeente Houten. 

In Houten kunnen kinderen bij het Jeugdfonds Cultuur aanvragen doen voor een bijdrage aan lessen voor kunst en cultuur. Op de website van de gemeente Houten is meer informatie te vinden over het Jeugdfonds Cultuur.

Hieronder het overzicht van de organisaties in Houten, die als intermediair / aanvrager, kunnen helpen bij het indienen van een aanvraag:

 Scholen:  Overige instellingen: 
 Montessori school   Reinaerde
 De Fontein  Profilazorg
 OBS De Brug  Stichting Timon
 OBS De Plantage  Auris Dienstverlening Houten 
 OBS Klavertje Vier  Bureau Jeugdzorg 
 OBS Ridderspoor  van Houten&co
 PCBS De Zonnewijzer   Vitras CMD
 RKBS De Vlinder  Stichting Leergeld
 SBO De Wissel  Sociaal team Houten
 De Stek  Stichting Ontmoeting
 Het Mozaiek  
 RKBS 't Schoolhuijs  
 GPOWN De Triangel  
 Houtens (VO)  
 College de Heemlanden (VO)  

 

 

 

 

Banner Zoeken website 2