Betekenis van de verschillende afkortingen: TvdK = Trainers voor de Klas, SVO = Sportieve VO School, JSP = JeugdSportPas