Op deze pagina vindt u de laatste informatie over het Coronavirus en Sport in Houten. Wij volgen de ontwikkelingen bij de Gemeente Houten, GGD regio Utrecht, Rijksoverheid, NOC*NSF en het RIVM. Indien er nieuws is, zullen wij dat op deze pagina publiceren. 

Buitensport
Kijk voor alle updates over de versoepeling van maatregelen voor sport en het gebruik van de buitensportlocaties hier. 

Openstelling binnensport
Kijk voor alle updates over de openstelling van de binnensport hier.

Verwachtingen per 1 september

  • Alle sporten (binnen en buiten), inclusief wedstrijden en betaald voetbal contactsporten en binnensporten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden 
  • Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen 

Kijk hier voor een volledig overzicht van alle maatregelen. 

Nieuwe stappenplan corona 30 6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Landelijke en lokale compensatieregelingen voor de sport 

Gemeente Houten 
Inmiddels is er meer informatie bekend over eventuele tegemoetkomingen vanuit het rijk voor de sportverenigingen ten aanzien van de huur voor de sportaccommodaties en over het beleid na 1 juni 2020. Zie hiervoor onderstaand document: 
Informatie_huur_gemeentehouten.pdf

Lokale economische hulpmaatregelen
Ondernemers, maatschappelijke en culturele organisaties en sportverenigingen in Houten worstelen in deze tijden van corona met verlies van omzet en extra kosten. De gemeente wil hen helpen en komt met een aantal lokale economische hulpmaatregelen. Kijk voor meer informatie op de website

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is voor o.a. zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en –verenigingen en sportevenementen die door de maatregelen van het kabinet om het coronavirus te bestrijden directe gevolgen ondervinden. Gedupeerde bedrijven, clubs en verenigingen ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om de vaste lasten te kunnen betalen. Je kon t/m vrijdag 26 juni 2020 17:00 een aanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Klik hier voor meer informatie. 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
Nu de verenigingen gesloten zijn, worden er veel minder werkzaamheden uitgevoerd. Als vereniging heb je wellicht personeelskosten die doorbetaald moeten worden omdat dit contractueel is afgesproken. Hiervoor heeft de overheid ook een compensatieregeling getroffen. 

Ondernemers en verenigingen kunnen tot 31 mei 2020 de regeling aanvragen bij het UWV. Hiermee kun je, voor in ieder geval drie maanden, een voorschot (tot 90%) van het UWV ontvangen op loonkosten voor personeel in vaste dienst, maar ook voor mensen met een flexibel contract.

Uiteraard zijn aan deze aanvraag voorwaarden verbonden . De meest voorkomende vragen gaan over de omzetdaling van 20% en de hoogte van de tegemoetkoming. Als ondernemer of vereniging moet je (achteraf) kunnen aantonen dat de omzet met minimaal 20% is verlaagd door het coronavirus. Het is daarom van belang dat je goed inzichtelijk hebt wat de verwacht omzet is en wat je daadwerkelijk hebt omgezet.

Coronanoodfondssport: NOC*NSF 
NOC*NSF zet 4 a 5 miljoen euro opzij als begin van een groter fonds om de financiële gevolgen van de noodzakelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk op te vangen De rijksoverheid en andere partners is gevraagd mee te doen in dit Coronanoodfonds Sport. NOC*NSF heeft er rtrouwen in dat dit snel zal lukken. Het Coronanoodfonds Sport vormt een aanvulling op de regelingen van de overheid. Meer informatie vindt je op de website van NOC*NSF. 

Coronacalculator, snel inzicht in landelijke compensatiemaatregelen 
MKB Nederland, VNO-NCW en de KvK hebben een coronacalculator ontwikkeld die ook toepasbaar is voor de sportverenigingen. Door simpelweg de naam van je sportvereniging of het KvK nummer in te vullen word je door een menu geleid en kun je zien voor welke landelijke steunmaatregelen je in aanmerking kunt komen.

Vereniging Sport en Gemeente (VSG)
De VSG zijn als samen met NOC*NSF en het ministerie van VWS directie sport volop bezig met het onderzoeken van mogelijke compensatievraagstukken: 

  • Voor sportverenigingen vanwege o.a. het mislopen van inkomsten uit horeca en met betrekking tot aflossingsverplichtingen aan bijvoorbeeld een bank; 
  • Voor (internationale) evenementen waar nu al sprake is/was van een combinatie met de subsidieregeling van VWS Sport voor evenementen; 
  • Voor gemeenten met betrekking tot derving van huurinkomsten, zwembaden, sportbedrijven en dergelijke. Voor gemeenten trekken wij samen op met VNG. Hieruit zou een brede compensatieregeling kunnen voortkomen in samenwerking met Binnenlandse Zaken eventueel in combinatie met cultuur en welzijn.

Naast deze landelijke regelingen zijn er acties die je als vereniging zelf kunt uitvoeren om de uitgaven (tijdelijk) te stoppen of uit te stellen

Uitstel aflossingsverplichtingen banken en Stichting Waarborgfonds Sport
Verenigingen die een lening hebben bij de ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank of Triodos Bank kunnen tijdelijk een deel van de betalingen bevriezen. Het aanbod verschilt per bank. Bij de meeste banken gaat het om een uitstel van 3-6 maanden van de aflossing (dus niet de rente) op een lening tot 2,5 miljoen euro. SWS heeft de banken toegezegd om de afbouw van de borgstelling op te schorten voor die periode. 
Belangrijk: alle clubs dienen zelf de situatie in kaart te brengen en afspraken af te stemmen met de eigen bank. Voor meer informatie over de mogelijkheden adviseren wij om contact op te nemen met de betreffende bank.

Vrijwilligerskosten
Als vereniging steun je vaak op het vele werk dat de vrijwilligers verzetten. Sommige verenigingen maken gebruik van de vrijwilligersvergoeding om zo de vrijwilligers te bedanken/stimuleren. Een vrijwilligersvergoeding kan alleen worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht. Als vrijwilligers op dit moment geen werkzaamheden doen, mag de vrijwilliger dus niet worden doorbetaald. 

Belastingdienst 
Ook de belastingdienst denkt in deze tijden mee. Zo heeft deze instantie een aantal regelingen in het leven geroepen. De belangrijkste is ‘bijzonder uitstel van betaling’. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Klik hier voor alle belastingmaatregelen en hoe je als vereniging een aanvraag kunt indienen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Checklist coronavirus voor sportverenigingen 

Corona heeft veel gevolgen voor sportverenigingen. Maar waar moet je als club dan aan denken? Deze checklist van NOC*NSF brengt alle aandachtspunten in kaart en helpt je op weg.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veelgestelde vragen  

Rijksoverheid: Veelgestelde vragen over het coronavirus en sport
NOC*NSF: Veelgestelde vragen: Coronavirus en sport 
Gemeente houten: Alle informatie die gericht is op inwoners, bedrijven en organisaties. 

Staat uw vraag er niet bij? Mail deze dan naar lisa en we komen er z.s.m. op terug. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Houten voor Houten

Wil jij in deze tijden van corona iemand praktisch helpen, een luisterend oor zijn of gewoon graag iets doen? Of ben jij op zoek naar praktische hulp of wil je een praatje maken?

Houten voor Houten brengt vraag en aanbod van hulp bij elkaar. Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------