coronaUpdate Sport en Corona (verstuurd aan de sport op 3-3-2021)
Via onderstaande link vindt u de memo van de gemeente houten met de nieuwe COVID-maatregelen en versoepelingen op het gebied van sport per 3 maart 2021.  

Verenigingen en organisaties kun bij de gemeente hun voorstellen indienen voor hun geplande sportactiviteit. Lees daarover meer in de bijgevoegde memo. 
 

Memo_gemeente_Houten_maatregelen_3_maart_2021.pdf

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lokale en landelijke compensatieregelingen

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS)
De TVS-regeling is bedoeld voor verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom over het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober tot en met 31 december 2020) hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. De tegemoetkoming wordt aangevraagd door de verhuurder, zoals gemeenten, sportbedrijven of particuliere verhuurders.

U kunt de tegemoetkoming aanvragen van 9 maart tot en met 3 mei 2021. Klik hier voor de voorwaarden. 

Tegemoetkoming amateursportorganisaties
De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober t/m 31 december) en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500.

U kunt de tegemoetkoming aanvragen van 19 februari 2021 tot en met 5 april 2021. Klik hier voor de voorwaarden. 

Tool van NOC*NSF
NOC*NSF heeft een tool ontwikkeld om te ontdekken voor welke regeling(en) jouw club in aanmerking komt. Ze actualiseren de informatie continu, dus kijk regelmatig op de website om te checken of er nieuwe mogelijkheden zijn. 

Noodkrediet via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)
Voor verenigingen die in liquiditeitsproblemen komen bestaat er de mogelijkheid om via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling voor een noodkrediet aan te vragen. Met zo'n noodkrediet kan dan bijvoorbeeld de periode totdat een aangevraagde subsidie wordt uitgekeerd worden overburgd. Maar het noodkrediet kan ook worden ingezet om de financiële schade veroorzaakt door het coronavirus op te vangen en te spreiden over de komende jaren. Meer informatie lees je op de website van de SWS. 

Belastingdienst
De belastingdienst heeft een aantal regelingen in het leven geroepen waarvan de belangrijkste is ‘bijzonder uitstel van betaling’. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Klik hier voor alle maatregelen en hoe je als vereniging een aanvraag kunt indienen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belangrijke sites:

Rijksoverheid
RIVM 
GGD
Vereniging Sport en Gemeenten  
Werkgevers in de sport
NOC*NSF