corona
Bekijk de meest recente informatie op:
Rijksoverheid
Vereniging Sport en Gemeenten
NOC*NSF
RIVM 
Werkgevers in de sport
GGD

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lokale en landelijke compensatieregelingen

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS)
De TVS-regeling is bedoeld om de huur van een sportaccommodatie kwijt te schelden als deze accommodatie vanwege de coronamaatregelen niet door amateursportorganisaties gebruikt kon worden.

TVS Q2 2021 - Aanvragen van 26 juli t/m 19 september 2021. Klik hier voor de voorwaarden. 

Tegemoetkoming amateursportorganisaties
De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die omzetverlies hebben geleden als gevolg van de maatregelen tegen de verdere verspreiding van COVID-19.

TASO Q2 2021 - Aanvragen van 26 juli t/m 19 september 2021. Klik hier voor de voorwaarden. 

Noodkrediet via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)
Voor verenigingen die in liquiditeitsproblemen komen bestaat er de mogelijkheid om via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling voor een noodkrediet aan te vragen. Met zo'n noodkrediet kan dan bijvoorbeeld de periode totdat een aangevraagde subsidie wordt uitgekeerd worden overburgd. Maar het noodkrediet kan ook worden ingezet om de financiële schade veroorzaakt door het coronavirus op te vangen en te spreiden over de komende jaren. Meer informatie lees je op de website van de SWS. 

Belastingdienst
De belastingdienst heeft een aantal regelingen in het leven geroepen waarvan de belangrijkste is ‘bijzonder uitstel van betaling’. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Klik hier voor alle maatregelen en hoe je als vereniging een aanvraag kunt indienen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------