coronaUpdate Sport en Corona (verstuurd aan de sport op 19-11-2020)

Op 13 oktober heeft het kabinet ter bestrijding van het coronavirus een 'gedeeltelijke lockdown' aangekondigd om de sociale contacten en de reisbewegingen te beperken. Na een tijdelijke aanscherping/ verzwaring van deze maatregelen zijn we vanaf woensdagavond 18 november weer terug naar de richtlijnen van de gedeeltelijke lockdown. Hieronder treft u nogmaals de toen geldende richtlijnen voor de gedeeltelijke lockdown, betreffende sport aan.

Informatie_gemHouten_nieuwe_maatregelen_sport18_nov_2020.pdf 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lokale en landelijke compensatieregelingen

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 3.0
Heeft jouw vereniging 

  • Personeel in dienst
  • In drie aaneengesloten maanden omzetverlies van ten minste 20% (voor de hele organisatie of concern)

Dan komt jouw club mogelijk in aanmerking voor een vergoeding voor een deel van de loonsom. 

Regeling in het kort
Vanaf 16 november kunnen bedrijven, maar bijvoorbeeld ook sportverenigingen, een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten die zij maken in oktober, november en december 2020. Voorwaarde daarbij is wel dat zij in dit kwartaal een omzetdaling van tenminste 20% hebben ten opzichte van 2019. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 80% van de loonsom. 

De volledige voorwaarden zijn te vinden op de website van het UWV, waar ook de tegemoetkoming kan worden aangevraagd. De datum waarop het loket voor aanvragen weer sluit is nog niet bekend, maar dit zal waarschijnlijk rond de jaarwisseling zijn.

Ook voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 komen er weer mogelijkheden om deze vergoeding aan te vragen via een NOW 4.0 en NOW 5.0. Die data volgen later. 

Lees meer op de pagina van de rijksoverheid. 

Noodkrediet via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)
Heeft jouw vereniging: 

  • Financiële schade door de coronacrisis 
  • Zou het helpen om deze schade uit te smeren over een langere periode?

Dan heeft jouw vereniging wellicht baat bij een borgstelling voor een noodkrediet via SWS. 

Regeling in het kort
Voor verenigingen die in liquiditeitsproblemen komen bestaat er de mogelijkheid om via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling voor een noodkrediet aan te vragen. Met zo'n noodkrediet kan dan bijvoorbeeld de periode totdat een aangevraagde subsidie wordt uitgekeerd worden overburgd. Maar het noodkrediet kan ook worden ingezet om de financiële schade veroorzaakt door het coronavirus op te vangen en te spreiden over de komende jaren. Meer informatie lees je op de website van de SWS. 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 
Geopend vanaf medio november, doorlooptijd is nog niet bekend. 

Heeft jouw vereniging:

  • Minimaal €3000,- aan vaste lasten in de periode oktober-december 
  • In dezelfde periode tenminste 30% omzetverlies

Dan komt jouw club mogelijk in aanmerking voor een vergoeding voor een deel van de vaste lasten via de TVL.

Regeling in het kort:
Naast een regeling voor de loonkonsten, is er ook een regeling voor de vaste lasten van een ondereneming, of in dit geval, een sportvereniging. Organisaties met een omzetverlies van minimaal 30% en daarnaast minimaal €3.000,- vaste lasten per kwartaal kunnen een beroep doen op de TVL. 

De tegemoetkoming bedraagt 50% van de vaste lasten tot een maximale vergoeding van €90.000,-. Naar verwachting kan er vanaf medio november een aanvraag worden gedaan voor het vierde kwartaal van dit jaar, wanneer het loket weer sluit is nog niet bekend. 

U vindt alle voorwaarden en het aanvraagformulier hier.

TASO- en TVS regeling
Inmiddels is bekend dat de TASO-regeling voor sportverenigingen en de TVS-regeling voor verhuur van sportaccommodaties ook voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 zullen gaan gelden. Hiervoor is 60 miljoen euro beschikbaar gekomen. Navraag bij de Vereniging Sport en Gemeenten leverde op dat de nieuwe TVS regeling nog in ontwikkeling is en dat de regeling gedetailleerder wordt dan de vorige. We verwachten zeker niet op korte termijn hier meer duidelijkheid over te kunnen verschaffen. 20 november gaat er een brief naar de Kamer voor het wetgevingsoverleg later in november. Dan worden de kaders voor de regelingen duidelijker. Het gesprek met het ministerie van VWS directie sport over de compensatie voor zwembaden en ijsbanen is inmiddels gestart. Wij gaan ervan uit dat eind van deze maand in ieder geval duidelijkheid zal komen over de hoogte van het beschikbare bedrag. De regeling zou dan in het eerste kwartaal van 2021 opengesteld kunnen worden. Uiteraard informeren wij u zodra over de verschillende regelingen meer duidelijkheid is

Tijdelijke overbruggingslening zelfstandig ondernemers (Tozo 3)
Tozo 3 loopt vanaf 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

De regeling is er voor de zelfstandige die:

  • een huishoudinkomen heeft onder het sociaal minimum, en/of
  • wiens bedrijf liquiditeitsproblemen heeft als gevolg van de coronacrisis, en
  • aan de voorwaarden voldoet.

Kijk voor meer informatie hier. Wilt u Tozo 3 bedrijfskrediet aanvragen? Ga naar Tozo 3 bedrijfkrediet aanvragen.

Belastingdienst
De belastingdienst heeft een aantal regelingen in het leven geroepen waarvan de belangrijkste is ‘bijzonder uitstel van betaling’. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Klik hier voor alle maatregelen en hoe je als vereniging een aanvraag kunt indienen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belangrijke sites:

Rijksoverheid
RIVM 
GGD
Vereniging Sport en Gemeenten  
Werkgevers in de sport
NOC*NSF