csm Healthy Houten logo meer ruimte tussen de letters 2 b2401dae87In 2018 is, op initiatief van staatsecretaris Paul Blokhuis, een Nationaal Preventie akkoord afgesloten. Met Healthy Houten wordt een lokale invulling gegeven aan het Nationaal Preventie akkoord die aansluit bij de Houtense situatie. Er wordt gepoogd zoveel mogelijk bestaande initiatieven en samenwerkingen te versterken en te ondersteunen door middel van dit akkoord. Voor sport wordt daarom ook de verbinding gemaakt met het Sport en Beweegakkoord Houten. 

Healthy Houten is een samenwerking van organisaties, inwoners en ondernemers. Zij zetten zich in voor een goede gezondheid van de inwoners van de gemeente Houten. 

Sportpunt Houten gaat zich vornamelijk inzetten op de onderwerpen die een link hebben met het Sport en Beweegakkoord Houten maar daarnaast zal er extra aandacht geschonken worden aan een gezonde sportomgeving waarbij de focus met name zal liggen op het rookvrij maken van de sportaccomodaties en sportparken. 

Meer informatie is te vinden op de website pagina van Healthy Houten. Daar is het PDF bestand van het leefstijlakkoord ook te downloaden.