Naast het lokaal sportakkoord zijn er voor verenigingen ook mogelijkheden om ondersteuning te krijgen bij de inzet van services. Ben je als vereniging bijvoorbeeld van plan een workshop aan te vragen of een scholing voor trainers te organiseren? Vraag dan eerst even na bij de medewerkers van Sportpunt Houten of deze misschien op de servicelijst staat vanuit het lokaal sportakkoord. Mogelijk levert dat korting op of kan de service zelfs gratis aangeboden worden. 

Wat zijn services?
Services zijn trajecten die jouw club ondersteunen. Afhankelijk van de stap die jouw club wil zetten, kan de inzet van een service je ondersteunen. Bijvoorbeeld een opleiding voor jouw trainers, vraagstukken rondom vrijwilligers, ledenbinding, financiering etc. of procesbegeleiding aan bestuursleden, betrokken vrijwilligers en leden. 
 
Welke services zijn er beschikbaar?
In het bestand hieronder kan je het overzicht van de services vinden en de subsidiebijdrage.