Via het sportakkoord is Sportpunt Houten in de gelegenheid om diverse workshops aan te bieden. Workshop gevenOnderstaande workshop worden georganiseerd voor de sportaanbieders in Houten.

 
1. Gezonde sportomgeving
2. Procesbegeleiding Sociale Veiligheid
3. Trainen/coachen vanuit pedagogisch perspectief: pubers
 
Heb je interesse in een van deze workshops? Meld je dan aan bij Lisa van Arkel
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naast bovenstaande workshops worden er in december diverse online webinars aangeboden. Tijdens deze webinars wordt jouw sportorganisatie, in groepsverband, concreet op weg geholpen aan de hand van een breed scala aan thema's. Ben je benieuwd naar de verschillende thema's of wil je je aanmelden? Kijk hier voor meer informatie.