We merken dat sportaanbieders graag weer aan de slag gaan. Dat is fijn en bewegen is natuurlijk belangrijk, maar de regels zijn nog niet veranderd. Het is daarom nog steeds erg belangrijk om te veel reisbewegingen en groepsvorming van volwassenen te voorkomen. Vandaar ook dat we met elkaar nog steeds voorzichtig moeten zijn. Hieronder vind u de huidige geldende richtlijnen (betreffende 18 jaar en ouder). 
  • Het uitgangspunt moet voorlopig zijn dat er zo min mogelijk groepjes gevormd worden. Zorg voor een beperkt aantal tweetallen.
  • Er mag dus buiten in tweetallen worden gesport onder begeleiding van een instructeur.
  • Er mag geen sprake zijn van groepsles (en dus geen gebruik gemaakt worden van muziek). Wel mogen meerdere groepjes naast elkaar een afzonderlijke instructie ontvangen.
  • De volwassenen moeten ten alle tijden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden en er moet duidelijk onderscheid zijn tussen de groepen.
  • Voorkom groepsvorming voor, tijdens en na de training.
Er mag dus buiten gesport worden in tweetallen (met onderlinge afstand van 1,5 meter en met afstand tussen de tweetallen) met een instructeur die de afzonderlijke tweetallen instructie mag geven. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan waarbij er een extra zorgplicht en verantwoordelijkheid ligt bij de organisator. Let er op dat omwonenden en (recreatieve) gebruikers van de openbare ruimte geen last ondervinden van de sportactiviteit.

Wanneer u inschat dat bovenstaande gewaarborgd kan worden dan is het aan u om hier verantwoordelijkheid voor te nemen en op een juiste wijze uitvoering aan te geven. Vooraf of na de training dan toch gaan staan praten (ook al houdt men 1,5 meter afstand) mag echt niet dus daar moet u dan wel echt goed op letten. En ook met een hele groep achter elkaar gaan rennen, mag bijvoorbeeld ook niet.

Mochten er toch nog vragen zijn, meen dan contact met ons op!