Voorzijde sport beweegakkoord HoutenNog meer mensen met plezier laten sporten en bewegen. Daar gaan we voor in Houten! 
Op het sport- en beweegaanbod in Houten mogen we al erg trots zijn. Veel inwoners van Houten zijn al op regelmatige basis in beweging. Maar er blijft nog genoeg te doen op het gebied van sport en bewegen. Met de ambities en activiteiten uit het sport- en beweegakkoord willen we vraag en aanbod dichter bij elkaar brengen. En doormiddel van de lokale samenwerking en het speciaal beschikbare budget kunnen we ervoor zorgen dat nog meer mensen in Houten in beweging komen en langer in beweging blijven!

In Houten zetten we de komende twee jaar in op de volgende thema’s; inclusief sporten en bewegen, de beweegvriendelijke omgeving, vitale sportaanbieders en positieve sportcultuur, van jongs af vaardig in bewegen en topsport die inspireert. Met een aantal onderwerpen is imiddels al een start gemaakt. Daarover is hieronder meer te lezen. 

Vaardig in bewegen
In het Houtense sportakkoord (2020) is de ambitie opgenomen om verenigingen te stimuleren om naast de sport specifieke vaardigheden, voor kinderen tussen 4-8 jaar, aan de slag te gaan met programma's voor de breed motorische ontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat het enorm belangrijk is om binnen de training ook aandacht te besteden aan deze breed motorische vaardigheden. In de gemeente Houten streven we ernaar dat de kinderen zo'n breed mogelijke motorische basis te ontwikkelen als basis voor een leven lang sporten.  

 Vanuit het sportakkoord zijn een aantal verenigingen benaderd waarbij een pilot opgezet kan worden voor deze breed motorische ontwikkelingsprogramma’s (BMO). Tijdens de pilot worden trainers begeleid in het werken met BMO programma’s en wordt er gekeken hoe dit op de vereniging een duurzame plek kan krijgen. Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Sanne

Ondersteuning club doormiddel van services
Services Naast het lokaal sportakkoord zijn er voor verenigingen ook mogelijkheden om ondersteuning te krijgen bij de inzet van services. Ben je als vereniging bijvoorbeeld van plan een workshop aan te vragen of een scholing voor trainers te organiseren? Vraag dan eerst even na bij de medewerkers van Sportpunt Houten of deze misschien op de servicelijst staat vanuit het lokaal sportakkoord. Mogelijk levert dat korting op of kan de service zelfs gratis aangeboden worden. 
 
Wat zijn services?
Services zijn trajecten die jouw club ondersteunen. Afhankelijk van de stap die jouw club wil zetten, kan de inzet van een service je ondersteunen. Bijvoorbeeld een opleiding voor jouw trainers, vraagstukken rondom vrijwilligers, ledenbinding, financiering etc. of procesbegeleiding aan bestuursleden, betrokken vrijwilligers en leden. 
 
Welke services zijn er beschikbaar?
In het bestand hieronder kan je het overzicht van de services vinden en de subsidiebijdrage.