Logo Jeugdfonds SPORT cultuur 2Sporten, dansen, muziek maken en andere creatieve activiteiten zijn essentieel voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, mee kunnen doen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur geeft kansen aan kinderen die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Kinderen vanaf 0 tot en met 17 jaar uit de gemeente Houten komen hiervoor in aanmerking. De bijdrage voor sport bedraagt maximaal € 225,- per jaar per kind. Hiervan betaalt het Jeugdfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen en sportspullen.

Meer informatie over een Jeugdfonds aanvraag voor de inwoners van de gemeente Houten is te vinden op de website van Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht. 

Sportpunt Houten is intermediair voor het Jeugdfonds. Ben of ken jij een gezin waar er te weinig geld is voor een sportclub? Neem dan contact op met Sjouke voor een aanvraag van het Jeugdfonds. Ouders of (trainers van) sportverenigingen kunnen géén aanvraag indienen, maar wel doorverwijzen. 

Je kan ook bij onderstaande organisaties terecht voor een intermediair: 

 Scholen:  Overige instellingen: 
 Montessori school   Reinaerde
 OBS De Plantage  Leger des Heils Midden Nederland
 SBO De Wissel  Stichting Timon
 Basisschool De Stek  Voedselbank Houten
   van Houten&Co
   Vitras
   Vitras CMD
   Stichting Leergeld
 

 Stichting Sociaal Team Houten
 Atlas Jeugdhulp
 Bartimeus
 Floresta Helpt
 Stichting Stade Gezinsondersteuning