Bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA)
De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA)m VWS voor amateursportorganisaties stimuleert het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. De maatregelen voor toegankelijkheid zijn gericht op onder andere (verbeterde) toegang voor (sport)rolstoelen, integraal toegankelijk toilet, kleed- en doucheruimte en doelgroepspecifieke sportvoorzieningen zoals een zwembadtillift en aanpassingen gericht op voorzieningen voor slechthorenden. Kijk voor meer informatie op de website.

Niet alle sportaccommodaties zijn goed toegankelijk voor mensen met een beperking. Toegankelijkheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen sporten en bewegen. Voor indoor-sportaccommodaties en voor buitensportaccommodaties zijn richtlijnen voor toegankelijkheid opgesteld. Lees meer en download de richtlijnen.