Sportpunt Houten 

Sportpunt Houten voert elke 4 jaar een verenigingsmonitor uit onder de sportverenigingen in HoutenOnderzoek vragenlijst research alg 250x167. Dit is een uitgebreide vragenlijst waarbij diverse aspecten van het functioneren van het sportvereniging aan bod komen. Denk hierbij aan algemene kenmerken, leden & activiteiten, beleid, kader, financiën en accommodatie. Tevens kan de vragenlijst uitgebreid worden met meer thematische onderwerpen die op dat moment spelen (b.v. gezonde sportkantine en verduurzaming). 

De Houtense verenigingsmonitor is gebaseerd op de landelijke verenigingsmonitor die uitgevoerd wordt door het Mulier Instituut. Wil je de verenigingsmonitor van de afgelopen jaren bekijken? Klik dan op de link hieronder. 
Verenigingsmonitor 2019
Verenigingsmonitor 2015
Verenigingsmonitor 2011

Wil je meer lezen over wat Sportpunt Houten doet? Bekijk dan de Brochure. 
Brochure Sportpunt Houten

Op zoek naar al het sport- en beweegaanbod? Bekijk dan de flyer 'sport en bewegen in Houten'. 
Sport en bewegen in Houten

Gemeente Houten

Het huidige veelzijdige sport- en beweegaanbod stimuleert inwoners van Houten om actiefGemhouten te zijn door sport te beoefenen en zich in te zetten voor hun vereniging. Dit wilt de gemeente Houten in de toekomst zo houden, maar de ambitie reikt verder: de gemeente Houten wilt nog meer inwoners deelgenoot maken van het leuke dat sport en bewegen te bieden heeft. Een nieuwe visie voor de komende jaren biedt duidelijkheid en houvast om beslissingen te nemen op het terrein van sport en bewegen en zorgt voor flexibiliteit en focus in de uitvoering.

 Visie op sport en bewegen in Houten in 2025

Raadsvoorstel bij de Sportvisie 2025
Gemeenteraad inzake Sportvisie 2025 op 9 februari 2016. Verslag
Sportverenigingen over Sportvisie 2025. Inspreektekst bij RTG op 26 januari 2016

Sportnota 2008-2015
Convenant informatievoorziening Sport platform Houten- gemeente
Melding overlast jongeren

Onderzoeksrapporten 

Het doel van het Mulier Instituut is bijdragen aan goed onderbouwd beleid, gericht op de bevrogdering van sport, sportief bewegen en versterking van de sportsector. 
Mulier Instituut 2017 - Samenwerking sport en sociaal domein Houten
Mulier Instituut 2016 - Ruimte voor sport

Benieuwd naar de gezondheidsmonitor van Houten in 2016? Lees dan onderstaand bestand. 
Gezondheidsmonitor Houten 2016

Overige onderwerpen
Doping en sport, wat moet u weten?