Lekker klimmen, klauteren en springen? Vanaf het nieuwe sportseizoen hebben drie sportverenigingen de handen ineen geslagen om een kwalitatief en veelzijdig sportprogramma neer te zetten, voor de kleuters, onder de noemer ‘Het Houtens Sport ABC (Algemene Basis Coördinatie). Het is een vooruitstrevend programma en past bij de huidige kennis uit de wetenschap. Een brede sportbasis leidt tot veelzijdige sporters, meer plezier en een grotere kans om een leven lang te blijven sporten. Het sportprogramma richt zich op tien bewegingsvaardigheden die zorgen voor een goede sportbasis. Met het Houtens sport ABC neemt het Sportpunt samen met verschillende sportaanbieders in Houten het initiatief om een kwalitatief goede sportbasis neer te zetten voor kinderen vanaf 4 jaar.

De coördinatie van het Houtens Sport ABC ligt bij Sportpunt Houten. De uitvoering ligt bij de aangesloten sportaanbieders. Gezamenlijk streven zij de volgende doelen na:

  • Kleutersport aanbod met de focus op een breed motorische basis.
  • Gezamenlijke zichtbaarheid van het breed motorische lesaanbod in Houten.
  • Kwaliteitsborging van het breed motorische lesaanbod bij de aangesloten aanbieders.
  • Stimuleren van breed motorisch sport en beweegaanbod bij sportaanbieders in Houten.

Startschot met een kleuter sportdag

22 september 2021  werd het Houtens Sport ABC afgetrapt met een grote sportdag voor alle kleutergroepen uit Houten. Ongeveer 600 kinderen kwamen in de ochtend langs en maakte kennis met de trainers van de drie sportverenigingen en studenten van ROC sport en bewegen.

Welke sportverenigingen doen mee aan het Houtens Sport ABC? Houtens Sport ABC DEF
BC Woodpeckers 
Taurus
KV Victum

Heb je vragen of wil je meer weten over het Houtens Sport ABC? Neem dan contact op met Sanne