Sinds het begin van het schooljaar 2016-2017 is Sportpunt Houten actief in overleg met een aantal scholen om professionele vakleerkrachten bewegingsonderwijs in te gaan zetten voor gymlessen op het basisonderwijs. Aangezien het voor scholen niet interessant is om een leerkracht voor een paar uur per week in dienst te nemen, is er gezocht naar een andere constructie. Het Nationaal Bureau Sport Stimulering (NBSS) biedt een oplossing. 

De vakleerkrachten zijn in dienst bij NBSS en de school neemt de gymlessen af van het NBSS. De scholen betalen hiervoor een vergoeding. Deze constructie blijkt erg prettig te zijn voor de scholen, met name omdat de vakleerkracht niet in dienst komt van de school. Zo hebben scholen kwalitatief goed gymonderwijs, zonder dat de vakleerkracht direct een arbeidsrelatie heeft met de school. 

Een aantal scholen in Houten zijn volgens bovenstaande constructie aan de slag gegaan. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Sanne Papavoine