In het project Trainers voor de Klas maken kinderen kennis met verschillende Voetbalkidstaken van sport. Een trainer van een sportaanbieder uit Houten en omgeving verzorgt de training tijdens de gymles op school. De leerlingen maken kennis met de sport en leren sport specifieke vaardigheden tijdens de trainingen. Daarnaast is het voor Sportpunt Houten belangrijk dat trainers een kwalitatief goede les neerzetten zodat ook de vakleerkrachten worden geïnspireerd en wellicht nieuwe ideeën op doen voor de eigen gymlessen. 

Elke basisschool kan meedoen met Trainer voor de Klas. Jaarlijks worden er meerdere clinics georganiseerd tijdens schooltijd, afhankelijk van de mogelijkheden van de diverse sportaanbieders. 

De sportaanbieders geven bij Sportpunt Houten aan wanneer de trainingen worden aangeboden, waar de trainingen kunnen plaatsvinden en welke groepen mogen inschrijven voor de trainingen en vervolgactiviteiten. Sportpunt Houten inventariseert het aanbod van de sportaanbieders en brengt dit onder de aandacht bij de scholen. Scholen kunnen zich aanmelden per sport. Op basis van de aanmeldingen wordt er een rooster samengesteld. Tijdens de gastlessen blijft de leerkracht van de school aanwezig en eindverantwoordelijk. 

Trainers voor de Klas wordt aangeboden aan de groepen 1 t/m 8. Het aantal trainingen per klas hangt af van de mogelijkheden van de trainer. Het is mogelijk om één kennismakingsles te organiseren, maar de voorkeur gaat uit naar 2 of maximaal 3 lessen per klas. Bij de laatste is er meer tijd om de leerlingen goed kennis te laten maken met een sport. 

Tot slot worden door de meeste sportaanbieders vervolgactiviteiten aangeboden. Denk hierbij aan een (school) toernooi, open dag of open training. Dit kan een stimulans zijn voor de leerlingen om nader kennis te maken met de sport. 

Vanuit Sportpunt Houten wordt een vergoeding beschikbaar gesteld voor het verzorgen van de gymlessen.

Bent u opzoek naar meer informatie over dit project? Stuur dan gerust een mail naar Sanne Papavoine.