Introductie
In 2022 werd Topsportnetwerk Team Houten opgericht. Eind 2022 presenteerde dit netwerk zich aan het Houtense college van Burgemeester en Wethouders (zie bijlage).

Topsportnetwerk Team Houten is opgericht om in Houten de aandacht voor topsport te vergroten. Houten is een grote plaats met veel potentie en ook verscheidene sportieve prestaties op hoog niveau. Het is zaak hierop gericht beleid te ontwikkelen.

Ambitie
Topsportnetwerk Team Houten is in eerste instantie gevormd door een vertegenwoordiging van enkele sportaanbieders die hetzij op verenigingsniveau, dan wel met enkele teams een hoog sportief niveau willen bereiken.
Die ambitie staat centraal. De invulling is vervolgens afhankelijk van de aandacht waarop deze ambitie in Houten kan rekenen. Dat betreft in de eerste plaats de sportaanbieders zelf, maar vervolgens ook inwoners en bedrijfsleven en -niet in de laatste plaats- ook de Houtense politiek. Toetreding tot dit netwerk staat open voor andere sportaanbieders die deze ambitie onderschrijven.

Topsportnetwerk Team Houten maakt deel uit van Platform Sport Houten en wordt ondersteund door Sportpunt Houten.

Stappenplan
Topsportnetwerk Team Houten werkt aan een Stappenplan Topsport 2023-2024 om haar activiteiten voor iedereen zichtbaar en controleerbaar te maken en ook om zaken zoals rond woonruimte en vervoer al snel te kunnen faciliteren. De hoofdlijnen hiervan zijn al uitgeschreven.
Om bij de in Sport- en Beweegakkoord 2 geformuleerde ambities te kunnen aansluiten is begin 2023 verdere uitwerking tijdelijk opgeschort. Desondanks wordt al wel een begin gemaakt met een van de boogde projecten, waarmee de zichtbaarheid van topsport in Houten verder vergroot moet worden.

Samenstelling van het netwerk
Topsportnetwerk Team Houten kent op dit moment de volgende samenstelling:

  • Handbal Houten: Dick Jacobs en Wayne Wilson
  • Volleybalvereniging Taurus: Frank de Wit
  • HC Houten: Niels Hovestad
  • BC de Woodpeckers: Jeroen de Wildt
  • KV Victum: Ank Versteeg

 

17 mei 2023