Een sportvereniging draaiende houden, lijkt steeds meer op het runnen van een bedrijf. Zorgen voor een goede organisatiestructuur, goede afstemming tussen vrijwilligers, de weg weten naar subsidies. Om de wettelijke regels en verplichtingen nog maar niet te noemen. Besturen van verenigingen krijgen daarom ondersteuning: zowel binnen de gemeente als landelijk.

Sportpunt Houten
De gemeente Houten heeft een speciaal Sportpunt voor sportverenigingen: Sportpunt Houten. Deze organisatie kan de Houtense sportverenigingen ondersteunen met advies, subsidies, financieel en/of organisatorisch terrein.

Sportbonden en -koepelorganisaties
Veel organisaties zijn aangesloten bij een sportbond. Die organiseert vaak een regionale en landelijke competities en toernooien en biedt bestuurlijke en organisatorische ondersteuning. Hoe, dat verschilt per bond. Sommige bonden ondersteunen slechts op hoofdlijnen, anderen organiseren zelfs cursussen voor trainers. Naast de bonden zijn er nog tal van organisaties die ondersteuning kunnen bieden aan verenigingen